Modului nr. 1 din 21.04.2015

Dnul. Judecator Mateescu Mihai Bogdan
Prelegere - Procedura civila

1. Procedura în fa?a primei instante (elemente generale)
2. Probele
-rolul activ al judecatorului. Aplicarea art. 254 alin. 5 Cpc (limitele rolului activ al judecatorului)
-formarea convingerii judecatorului art. 264 Cpc
Sesiune discutii libere

Dnul. Judecator Petria Sorinel
Prelegere - LEGE nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
1. Noua lege a insolven?ei - elemente de noutate;
2. Planul de reorganizare
-condi?ii de legalitate;
-limitele controlului judecatorului sindic (oportunitatea planului).
Sesiune discutii libere

Dnul. Conf. univ. dr. Gradinaru Nicolae
Prelegere - Drept civil
1. Contractul;
-incheierea contractului
-oferta de a contract;
-buna-credin?a în negociere;
-interpretarea contractului; -efectele contractului
Sesiune discutii libere

Dnul. Conf. univ. dr. Cezar Tita
Prelegere - Dreptul Muncii 1. Legea 53/2003
-analizarea situatiei abaterii disciplinare flagrante
-necesitatea cercetarii prealabile in situatia abaterii disciplinare flagrante
Sesiune discutii libere

Pregatire profesionala 2015 - Modulul nr. 1

Stimati colegi va aducem la cunostinta Hotarirea Consiliului Colegiului Consilierilor Juridici Valcea din 19.03.2015, privind stagiul de pregatire profesionala - Modulul nr.1, care va avea loc pe data de 21.04.2015, ora 14.00.

Modulul de pregatire profesionala se va desfasura in locatia Facultatii de Drept, din cadrul Universitatii Spiru Haret Valcea, amfiteatrul AD-2, cu intrare la demisol, dinspre parcare.

Prelegerile vor fi prezentate de practicieni magistrati, Dul.judecator Mateescu Mihai Bogdan, Dul.judecator Petria Sorinel si profesori universitari, Dul.Conf.univ.dr.Gradinaru Nicolae, Dul.Conf. univ. dr.Cezar Tita, in data de 21.04.2015, intre orele 14-17.

Consilierii juridici au indatorirea de a participa la activitatile profesionale, stagiile de pregatire profesionala, conferintele, simpozioanele si la orice alte manifestari organizate de Colegiul teritorial Valcea, potrivit art.55. din Statutul profesiei de Consilier juridic, Statutul CCJ Valcea cat si hotarari Adunarii generale din 2014.

Temele ce vor fi prezentate vor fi anuntate la data de 14.04.2015.
Taxa de participare este in suma de 50 de lei.
Consilierii juridici care au cotizatia achitata la zi nu vor achita taxa de participare.
Alte informatii importante vor fi postate pe site-ul CCj Valcea.
Pentru informatii suplimentare puteti forma –0250.733370Pregatire profesionala 2015, detalii

Avand in vedere prevederile art. 55, din Statutul profesiei de Consilier juridic, Statutul CCJ Valcea cat si hotararea Adunarii generale din 2014, in ceea ce priveste modalitatea de pregatire profesionala, Consiliul Colegiului urmeaza sa stabileasca data la care va avea loc acest prim modul de pregatire.

Temele de discutie vor fi aduse la cunostinta tuturor consilierilor juridici care au indatorirea de a participa la activitatile profesionale, stagiile de pregatire profesionala, conferintele, simpozioanele si la orice alte manifestari organizate de colegiu teritorial Valcea.


Lipsa nejustificata a consilierului juridic asociat de la formele de pregatire profesionala constituie abatere profesionala, fiind sanctionata cu suspendarea din profesie pentru o perioada cuprinsa intre o luna si sase luni.

In vederea stabilirii temelor de discutie si a lectorilor, va solicitam ca pana la data de 30.01.2015 sa ne comunicati pe adresa consilierijuridicivalcea@yahoo.com, ce subiecte de discutie doriti sa fie dezbatute.

Consideram ca pot fi abordate institutii din Drept Civil si procedura, Dreptul muncii, Drept fiscal si procedura, Procedura insolventei etc.

Toate celelalte detalii cu privire locatie, taxa de participare, temele ce vor fi abordate vor fi aduse la cunaostiinta tuturor in timp util.


COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI VÂLCEA

reprezinta o asociatie de interes comunitar, datorita semnificatiei si importantei sociale a profesiei de consilier juridic,care are drept scop:
a) asigurarea organizarii si exercitarii unitare în judetul Vâlcea a profesiei de consilier juridic si consacrarea principiului ca profesia de consilier juridic este o componenta complementara a sistemului judiciar national.
b) protejarea si promovarea drepturilor membrilor sai, licentiati în stiinte juridice, privind exercitiul unitar al profesiei de consilier juridic.
c) constituirea si perfectionarea unui corp profesional competent, specializat si eficient, pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice locale si centrale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat în slujba carora se afla si în conformitate cu Constitutia si legile tarii.

CONVOCATORColegiul Consilierilor Juridici Vâlcea, organizeaza în data de 26.03.2010, ora 15.00, in sala Hidroconstructia S.A. din Rm.Valcea

Adunarea Generala Ordinara a Colegiului Consilierilor Juridici Vâlcea cu urmatoarea ordine de zi:

1. Darea de seama a activitatii Consiliului de Conducere de la alegeri si pana in prezent;
2. Aprobarea bilantului pentru anul 2009 si descarcarea de gestiune a conducerii;
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010;
4. Completarea regulamentului privind Definitivarea in profesia de Consilier Juridic;
5. Discutii;
6. Alegerea organelor de conducere a Colegiului Consilierilor Juridici Valcea: Decan, Prodecan, Consiliul de Conducere, Comisia de Disciplina, Comisia de Pregatire Profesionala, Comisia de Definitivat;In acest sens sunt invitati toti membri Colegiul Consilierilor Juridici Valcea;